Posts Tagged ‘Nordic Laser’

Göteborgs verkstadskultur med Nordic Laser

Göteborg har flera företag som sysslar med laser svetsning och laser skärning. Denna form av industri har haft en stark förankring i Göteborg under alla år i och med varvsindustrin som tidigare blomstrade i Göteborg. I jämförelse med Stockholm har västkusten haft många fler verkstadsföretag och är mer känd som en arbetarstad. Nordic Laser är […]

Tags : ,